ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle rechtsbetrekkingen van SiralShots zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De tekst van deze voorwaarden is te vinden op de onderstaande verwijzingen. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

 

The General Terms and Conditions of DuPho apply to all legal relationships of SiralShots. The text of these conditions can be found at the references below. Applicability of the General Terms and Conditions of the other party is hereby expressly rejected.

 

© 2022. SiralShots

info@siralshots.com